pomoc

Rizika internetové komunikace, Olomouc

Rizika internetové komunikace, Olomouc

Tým Seznam se bezpečně! se zúčastnil vědecké konference Rizika internetové komunikace – teorie, praxe, prevence a edukace. Konference byla zaměřena na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, které jsou spojené s užíváním internetu a mobilních technologií. Zabývala se aktuálními trendy ve vývoji těchto fenoménů, praktickými zkušenostmi s řešením na úrovni škol, popisovala aktuální kazuistiku, shrnovala výsledky výzkumných šetření realizovaných v různých populačních skupinách, monitorovala činnost policie ČR a dalších intervenčních institucí ve vztahu těmto rizikovým formám chování. Konference byla otevřena zejména zájemcům z řad pedagogů, studentů učitelství, psychologům, psychoterapeutům a policistům zaměřeným na prevenci a investigaci.


Fotogalerii z konference naleznete zde:
http://esynergie.upol.cz/index.php/fotogalerie/category/13-konference

Článek z portálu E-bezpečí pak zde