bgBen

Úvod

Počet lidí, zejména těch mladších, kteří nacházejí svoje intimní materiály na internetu, roste. Lidé je posílají svým protějškům, na sociálních sítích nebo třeba neznámým lidem při seznamování. Po čase se ale může z krátkodobé zábavy a vzrušení stát noční můra. Svědčí o tom i počet případů, které s partnery projektu Seznam se bezpečně! řešíme. Jsme si jistí, že případů je více, ale stejně jako u znásilnění si většina lidí nechává vše pro sebe a neřeší to. Bojí se a mnohdy neví kudy kam.

Podle výzkumu rizikového chování dětí v prostředí internetu, který realizoval projekt E-bezpečí a Seznam.cz v roce 2013, přiznalo 7,23 % dětí, že na internet umístilo svoji sexy fotografii nebo video, na kterých jsou částečně nebo úplně nazí. Přes 11 % dětí uvedlo, že to za ně udělal někdo cizí. Přes 21 000 respondentů zároveň uvedlo, že je v 7,33 % případů někdo na internetu vydíral.

Právě věta „nechceš, aby to viděli tvoji rodiče, kamarádi...“ se stává společným znakem tohoto jevu. Útočník si nátlakem říká o další a další materiály a oběť, která často neví, jak dál, mu vyhoví.

Touto kampaní jsme chtěli zvýšit povědomí o rizicích sdílení intimních materiálů a prostřednictvím Bena ukázat, jak rychle se může podobný materiál rozšířit. A zároveň ukázat, že vše jde řešit. Hlavně se nebát a najít odvahu napsat.

Příběh

S Benem jsme se koncem roku 2013 dohodli, že podpoří toto citlivé téma virální kampaní. Fiktivním únikem jeho nahého videa a fotek jsme chtěli poukázat na to, jak rychle se tyto materiály šíří a jak moc mohou člověka poškodit. Počítali jsme, že stejně jako na internetu zprávu o nahém Benovi převezmou jiná média, tak ji budou lidé hojně vyhledávat. Dohodli jsme se proto s vydavatelstvím BauerMedia o úniku videa, kde se Ben svléká před webovou kamerou, a vytvořili jsme fiktivní příběh.

To video má dodnes pár lidí v šuplíku a je nad slunce jasné, že dříve nebo později někdo z nich zavolá do Spye, protože nemá na složenky. Něco podobného se stalo exotickému finalistovi Česko Slovenské Superstar. Naše redakce obdržela video, kde se Ben Cristovao (26) dobrovolně obnažuje během internetové konverzace před webovou kamerou. Slečna, která záznam dodala, chce zatím zůstat v anonymitě. Ať se dostala k záznamu jakkoli, připravila nám hotovou pastvu pro oči. Některé momenty jsme s ohledem na soukromí zpěváka nemohli bez jeho souhlasu odhalit, ale stejně si přijdete na své! Bena jsme se pokusili kontaktovat, ale bohužel je momentálně v zahraničí a nebere nám telefon. V každém případě ho čeká hezké překvapení, to je bez debat!

Tohle děsí mnoho celebrit. V minulosti to na mejdanu pořádně rozjely a ve finále si střihly divoký sex před kamerou. Stačil mobilní telefon.

 

Tohle děsí mnoho celebrit. V minulosti to na mejdanu pořádně rozjely a ve finále si střihly divoký sex před kamerou. Stačil mobilní telefon.

text
bgBen

Několik pravidel pro boj s online vydíráním

 • 1

  Nikdy nikomu na internetu neposílejte své fotografie či videa, na kterých jste částečně či úplně obnaženi. Neposílejte ani fotografie intimních partií, na kterých není zachycen obličej. V žádném případě neposkytujte své erotické fotografie svému partnerovi či partnerce, svému chlapci či dívce.

 • 2

  Fotografie či videa, na kterých jste částečně či úplně obnaženi, nesdílejte ani v soukromých galeriích chráněných heslem. Nesdílejte je ani prostřednictvím cloudových úložišť (Dropbox, Google Disk aj.) či prostřednictvím interních služeb sociálních sítí.

 • 3

   Pokud vám někdo opakovaně zasílá intimní fotografie, které zachycují obnažené děti, kontaktujte specializované instituce či Policii ČR. Nikdy tyto fotografie nešiřte dále!

 • 4

  Pokud narazíte na internetu na někoho, kdo vyhledává intimní materiály nezletilých, oznamte to. Vy to sice můžete hodit za hlavu, ale útočník může zkazit život dalším dětem.

 • 5

  Při sdílení informací na internetu využijte metody "babička" – nesdílejte nic, co byste neukázali své babičce.

bgBen

BEN CRISTOVAO

zpěvák

Počet lidí, zejména pak těch mladších, kteří nacházejí svoje intimní materiály na internetu, roste. Lidé je posílají svým protějškům, na sociálních sítích nebo třeba neznámým lidem při seznamování. Po čase se ale může stát z krátkodobé zábavy a vzrušení noční můra. Svědčí o tom i počet případů, které s partnery projektu Seznam se bezpečně! řešíme. Jsme si jisti, že případů je více, ale stejně jako u znásilnění si většina lidí nechává vše pro sebe a neřeší to. Bojí se a mnohdy neví, kudy kam.

MJR. MGR. VÁCLAV PÍSECKÝ

vedoucí odd. informační kriminality, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

Virtuální svět se v některých oblastech moc neliší od toho reálného. Pokud se i na internetu budeme chovat nezodpovědně, může se snadno stát, že informace o naší osobě, fotografie či jiná citlivá data někdo využije k dosažení vlastního prospěchu. Velmi často jsme to my sami, kdo případným útočníkům dobrovolně dává do rukou materiály, které mohou být použity proti nám. A přitom stačí tak málo. Zamyslet se nad sdílenými dokumenty, fotografiemi a videi, zda je opravdu nezbytně nutné, aby se celý svět mohl „hrabat“ v našem soukromí.

MGR. PETER PORUBSKÝ

vedoucí Linky bezpečí

Pro někoho, kdo se nikdy na internetu do problémů nedostal, se může zdát, že je všechen ten povyk kolem internetu přehnaný. Ze zkušeností z Linky bezpečí ale vím, že do potíží s internetem se děti mohou dostat velmi lehce. Někdy kvůli přehnané důvěřivosti, jindy kvůli neznalosti, neopatrnosti nebo dokonce kvůli nedomyšlenému žertu nebo risku. V každém případě se s internetovými problémy potkáváme na Lince stále častěji. Jsem rád, že se informace o Lince bezpečí přes tuto kampaň dostanou k těm, kteří se ocitli v podobné situaci jako Ben. Nezůstávejte se svými problémy sami, máte právo na pomoc.

MGR. KAMIL KOPECKÝ, PH.D.

vedoucí projektu E-Bezpečí & Centra PRVoK, Univerzita Palackého v Olomouci

Z vlastní zkušenosti z terénní práce s dětmi vím, že daleko více důvěřují, než prověřují. Sdílení intimních materiálů v prostředí internetu je pro děti způsobem, jak na sebe upozornit, jak se sebeprezentovat, jak získat ocenění, jak si najít partnera... nebo prostě a jednoduše způsob, jak zabít nudu a pobavit sebe i své okolí. Pro děti je přirozené, že napodobují to, co vidí kolem sebe. Sledují, jak se celebrity v médiích běžně obnažují a jak jim sdílení intimity buduje kariéru. A protože děti potřebují vzory, hledají je také zde. Neuvědomují si, jaké důsledky může sdílení intimních materiálů v prostředí internetu mít a jak může ovlivnit jejich život. Pomozme snížit počet dětí, které jsou prostřednictvím intimních materiálů vydírány, je jim vyhrožováno a jsou nuceny k osobním schůzkám. Šiřme informace o tomto tématu dále.

MARTIN KOŽÍŠEK

manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz

Tato netradiční kampaň vznikla, aby upozornila na velký fenomén úniku citlivých dat na internet. Každý den řešíme alespoň jeden případ vydírání spojený s únikem citlivých materiálů. Než pošlete podobné fotografie nebo videa na internet, zamyslete se, zda opravdu chcete, aby je viděl každý. A i když už je pozdě a je na vás vyvíjen nátlak, vždycky se dá situace citlivě řešit.

MIROSLAV VAŇURA

spoluautor projektu a moderátor „112“ a „Našich zpráv“ - TV BARRANDOV

Internet je podle mě pro lidstvo stejně důležitý objev jako třeba oheň nebo kolo. Mění a do budoucna ještě hodně změní náš život. Jestli to ale bude k lepšímu, záleží jenom na nás. Oheň nás také dokáže ohřát, ale i popálit, dopravní prostředek sníží naši dřinu, ale také nás dokáže porazit... Zkrátka také s internetem se musíme naučit žít a zařadit ho do svého života i se všemi jeho riziky. Při psaní filmů "SEZNAM SE BEZPEČNĚ! 1.-2." jsem ale pochopil, že ochrana, hlavně našich dětí, proti tomu všemu zlému na internetu je vlastně velice jednoduchá. Stačí s dětmi opravdu žít, od mala si s nimi povídat, poslouchat je, diskutovat s nimi a hledat společná řešení. Začít s tím ale až ve chvíli, kdy je našemu dítěti dvanáct, je už zpravidla pozdě.

bgBen