O projektu

O nástrahách internetu a nebezpečí,
která jsou skryta za nejrůznějšími identitami

Cíl projektu

Film je určen dětem ve věku 10 − 16 let, jejich rodičům a pedagogům. První i druhý díl získal záštitu MŠMT ČR a byl distribuován do všech základních škol v České republice. Oběma díly filmu, které poukazují na odvrácenou tvář internetu, provází diváky Mirek Vaňura, autor pořadu „112, V v ohrožení“ na TV Nova.

Cílem filmů je upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti řešit situace, do kterých se mohou dostat.

O projektu

V jednotlivých příbězích prvního dílu ukazujeme rizika anonymního seznamování. Příběh o Andree, která byla na schůzce naslepo znásilněna, nebo příběh malé Moniky, která si dopisovala s pedofilem. Co vše se může stát, pokud děti poskytnou své intimní fotografie? Jaké to je být vydírán a že jsou i případy, které končí tragicky.


Druhý díl upozorňuje na vzrůstající problém tzv. sociálního inženýrství a dětskou prostituci. Připomene dětem, že na internetu je vše věčné. Na DVD se můžete blíže seznámit i s projektem „Moje ID“ na ochranu identit. V rámci projektu byly natočeny krátké vzdělávací videospoty připravené s Divadlem v Dlouhé pod názvem "Křečci v síti", které shrnují tzv. „Desatero bezpečného internetu“. Pro práci s nimi byla vytvořena pracovní příručka určená pedagogům, která navrhuje, jak s videi hraných scének zacházet v rámci vzdělávaní dětí. Videa mohou vidět i mladší děti. Záleží pouze na Vašem úsudku.


V neposlední řadě byla sepsána kompletní metodická příručka o nástrahách na internetu se spoustou příkladů a rad určených pedagogům a rodičům.

Historie projektu

Na sociálních sítích největšího českého portálu Seznam.cz bylo možné pozorovat rizika, která ohrožují jejich uživatele. Proto se produktový manažer těchto služeb začal více zajímat obecně o komunikaci lidí na internetu a možné hrozby a nebezpečí, která jim hrozí. Koncem roku 2008 pořádal Seznam.cz ve Švandově divadle v Praze konferenci pro učitele, která mimo jiné účastníkům přiblížila rizika, s nimiž se mohou děti setkat na internetu. O akci byl velký zájmem a měla nečekaný úspěch. Proto jsme se rozhodli, že o bezpečnosti na internetu natočíme film, který by mohl zasáhnout širší skupinu lidí a nejvíce ohrožených - dětí. Pár týdnů uteklo a 10. dubna 2009 zazněla poslední klapka prvního dílu „Seznam se bezpečně I“. Od té doby se leccos na internetu změnilo a první díl dokumentárně vzdělávacího filmu dostal po třech letech pokračování. Druhý díl Seznam se bezpečně! 2, byl představen v březnu 2012. Mimo jiné se zabývá otázkou, jestli se nejčastější oběti, děti, nestaly i částečně pachateli. Poukazuje na největší hrozbu sociálních sítí tzv. sociální inženýrství a dětskou prostituci. Zároveň otevírá téma, že kyberšikana je přeceňovaný problém a mýtus.

Ocenění Zlatý
záchranářský kříž

22. května 2013 - Projekt Seznam se bezpečně! obdržel z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana, ocenění Zlatý záchranářský kříž za výjimečný nebo kreativní počin k osvětě a vzdělávání. „Máme velkou radost, že práce, kterou Seznam.cz dělá od roku 2008, má pozitivní výsledky a získala toto ocenění. Cílem projektu je především osvěta, ukazovat ve spolupráci s policií a s dalšími odborníky, že na internetu je potřeba být obezřetný. Snažíme se, aby byl internet bezpečnější hlavně pro nejmladší uživatele,“ řekl výkonný ředitel společnosti Seznam.cz Michal Feix.

Divadelní
inscenace
#jsi_user

partner

5. prosince 2013 – Projekt Seznam se bezpečně! má po dvou filmech, divadelních skečích, přednáškách a výzkumu pokračování. Tím je divadelní inscenace #jsi_user, která vznikla ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Důvodem zvolení předání informací divadelní formou je jednoduchý. Jen na „prknech, která znamenají svět“, je možné cílovou skupinu nejen pobavit, ale zábavnou formou jim i něco předat tak, aby tomu porozuměly. Inscenace vznikala metodou kolektivní improvizace, debat a diskuzí, aby co nejvíce reagovala na aktuální události. Proto i text této hry je z 99 % autentický materiál z internetu zpracovaný a upravený dramaturgem Janem Tošovským a režisérem Braněm Holičkem pro herce ve Studiu Ypsilon.

Inscenace #jsi_user je výsledkem hledání nové formy, jak komunikovat netolismus a další problémy internetové bezpečnosti, a přitom se vyhnout moralizování..