Partneři

Nikdy v tom nejsme sami

Školáci, nepodceňujte rady policistů a expertů na počítačovou komunikaci ohledně bezpečného brouzdání internetem! Nebudete-li opatrní, hrozí vám opravdu vážné nebezpečí, i když si myslíte, že zrovna vás to potkat nemůže. Sdílejte o sobě jen to nejnutnější a minimum fotografií. Informace o školácích denně vyhledává několik set slídilů. Nenechte se chytit do té nesprávné sítě a nedovolte nikomu vaše osobní informace zneužít! Berte tyto zásady vážně a podělte se o ně se svým kamarádem nebo kamarádkou.

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Linka bezpečí pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžováni prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na tel. lince 116 111. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu: chat.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz.

Studio Ypsilon je již padesátým rokem divadlem autorským a studiovým, existujícím v otevřenosti ke všemu tomu, co žijeme (i ke své vlastní seberealizaci). V tomto duchu navazují na originální a nezaměnitelnou ypsilonskou poetiku generační tvůrčí počiny na Malé scéně a v tomto duchu také vznikl projekt #jsi_user. Na začátku spojení Ypsilonky a Seznam.cz stála společná vize, kterou přiblížil režisér Braňo Holiček: „Chceme ukázat, že i venku je hezká grafika, aby si lidi uvědomili, že čím dál tím míň žijí reálný život a čím dál tím víc žijí ten virtuální. Chceme ukázat, že svět není jen „jednička a nula,“ ale rozhodně to není školní besídka na téma děti na internetu. Není to v tomto smyslu jemné nebo korektní, protože svět kolem internetu sám takový není.“ Jsme rádi, že jsme součástí projektu Seznam se bezpečně! a věříme, že se díky němu podílíme na tom, aby alespoň jeden uživatel zaváhal před tím, než o sobě něco příliš osobního zveřejní na internetu.

Je preventivní, informační, výzkumný a vzdělávací projekt s celorepublikovou působností, realizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřený na oblast nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatele internetu a mobilních telefonů. Mezi ústřední témata, kterými se projekt E-Bezpečí zabývá, patří kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a stalking, sexting, ochrana osobních údajů na internetu, rizika sociálních sítí, netolismus a další související fenonémy. Projekt E-Bezpečí vyvíjí celou řadu aktivit, které se zaměřují na prevenci, edukaci, výzkum a intervenci v oblasti rizikového chování spojeného s užíváním ICT. Prioritní a nejdůležitější aktivitou je poskytovat vzdělávání nejrůznějším cílovým skupinám (děti, učitelé, rodiče, policisté, pracovníci OSPOD, manažeři prevence kriminality atd.). Vzdělávání probíhá formou interaktivních workshopů a přednášek, v rámci kterých je cílovým skupinám představena podstata jednotlivých rizikových komunikačních fenoménů. Studující jsou dále seznámeni s kazuistikou případů, ke kterým došlo v souvislosti s rizikovými komunikačními fenomény jak v České republice, tak i v zahraničí. Následně jsou frekventanti informováni o postupech řešení jednotlivých problémových situací a s činností organizací, které v této oblasti v ČR působí. Za dobu své existence projekt proškolil více než 16 000 žáků z celé ČR. Kromě edukace se v rámci projektů realizují celorepublikové výzkumy zaměřené na monitoring penetrace rizikových komunikačních jevů spojených s ICT do populace dětí. Projekt rovněž provozuje specializovanou online poradnu pro děti i dospělé zaměřenou na rizikovou internetovou komunikaci. Více informací naleznete na www.e-bezpeci.cz.

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992 jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN ). U zrodu zařízení stál zejména prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci a právníci. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně- právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a dalšími.

Od roku 2012 je projekt Seznam se bezpečně pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity.